Termes d'ús

Aquest document facilita els termes d'ús per al lloc Web del OCW de l'OAID. Si teniu algun dubte o desitgeu rebre més informació, utilitzeu el formulari de feedback.

Propietat Intel·lectual

Material Docent

El material docent disponible a través del OCW de l'OAID és propietat dels seus respectius autors. Si no s'indica el contrari, l'OCW de l'OAID té els drets d'autor sobre el material docent que té la següent llicència: Creative Commons Attribution license 2.5

Comentaris

Tots els comentaris que estan al OCW de l'OAID són propietat dels seus autors i es permet la seva visualització, còpia, reutilització i divulgació d'acord amb els termes de Creative Commons Attribution license 2.5.

El material penjat a l'OCW de l'OAID per part d'altra persona i presentat com el propi treball en la configuració «en línia» o «no en línia» està estrictament prohibit i constitueix bases per a la immediata finalització del seu compte de l'OCW de l'OAID i es pot, fins i tot, considerar un delicte.

 

Exempció de responsabilitat

Informació, consells, opinions o altres maneres d'expressar-se a l'OCW de l'OAID estan proporcionats, en les condicions en les quals es troben, sense cap tipus d'avís explícit o implícit; inclouen els avisos implícits de comercialització, als quals no es limiten, la idoneïtat i la no infracció.

 

Abús del lloc Web de l'OCW de l'OAID

La següent llista descriu activitats que estan estrictament prohibides dintre de l'OCW de l'OAID. Intentar, permetre o instigar qualsevol acte prohibit d'acord amb les bases constitutives pot dur a la immediata finalització del compte a l'OCW de l'OAID i es pot, fins i tot, considerar un delicte. Les activitats prohibides inclouen, però, no es limiten a les següents:

Citation: oaid. (2008, June 06). Termes d\'ús. Retrieved September 23, 2019, from OAID - OCW Web site: http://ocw.uab.cat/sobre-ocw/termes-dus.
Copyright 2008, by the Contributing Authors. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License