Sobre OCW

oaid

OpenCourseWare

El concepte OpenCourseWare (OCW) va partir com una iniciativa editorial electrònica a gran escala, engegada a l'abril del 2001, basada en Internet i fundada conjuntament per l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) en col·laboració amb la Fundació William and Flora Hewlett i la Fundació Andrew W. Mellon.

Els materials en OpenCourseWare estan disponibles com materials a través d'una llicència de contingut obert.
Més informació sobre aquest lloc:

UAB OpenCourseWare

La Universitat Autònoma de Barcelona s'adhereix la iniciativa OCW i posa així a disposició aquest nou lloc que pretén aportar a la societat els coneixements que la Universitat i imparteix en les seves aules. La col·laboració entre la nostra Universitat i Universia, reflecteix una visió compartida que és la de fomentar el lliure accés al coneixement a través d'Internet.

OpenCourseWare Consortium

L'OpenCourseWare Consortium és el resultat de la col·laboració de més de cent institucions d'Educació Superior i organitzacions associades de tot el món. Aquestes institucions han creat un extens corpus de continguts educatius oberts utilitzant un model compartit i la missió del OpenCourseWare Consortium és liderar l'avanç de l'educació i de la millora de les pobles de l'entorn mundial a través del coneixement en xarxa.

Universitats adherides al OpenCourseWare Consortium

El projecte s'ha iniciat a Espanya amb un conjunt de universitats i Universia és la institució coordinadora del OpenCourseWare a Espanya i Iberoamèrica. Les universitats de l'estat adherides i amb continguts accessibles actualment és poden consultar al portal de Universia (http://ocw.universia.net/es/instituciones-integrantes-iberoamericanas-opencourseware.php)

eduCommons

Aquesta plataforma és un projecte Open Source, desenvolupat pel The Center for Open and Sustainable Learning de la Utah State University específicament per a la creació de projectes OCW.

Les principals característiques del sistema gestor de continguts són: