OpenCourseWare de la UAB

Què és UAB-OCW?

És un espai web que conté materials docents creats per professors per a la formació superior i que té per objectius:

Aquests materials representen les propostes docents de les assignatures i els cursos que s'imparteixen en les universitats i inclou l'accés públic lliure i complet als materials (guia docent, documents, exercicis,...) utilitzats en el procés d'ensenyament/aprenentatge de les assignatures/cursos que imparteixen els professors. Aquests materials és publiquen sota les següents condicions: 

 

Contracte pel qual es regula la participació en el projecte OPEN COURSE WARE (OCW) de la UAB (Format doc)

Contracte pel qual es regula la participació en el projecte OPEN COURSE WARE (OCW) de la UAB (Format odt)

Què no és UAB-OCW?

 

 

Citation: oaid. (2007, April 02). OpenCourseWare de la UAB. Retrieved November 14, 2019, from OAID - OCW Web site: http://ocw.uab.cat/front-page.
Copyright 2008, by the Contributing Authors. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License