OCW_E_003 - Apunts de càlcul matricial i resolució de sistemes lineals

Course Image

Apunts de càlcul matricial i resolució de sistemes lineals

Francesc Bars Cortina

Grau en Matemàtiques
Universitat Autònoma de Barcelona.
Facultat de Ciències.

 

Apunts de càlcul matricial i resolució de sistemes lineals

http://ddd.uab.cat/record/73660?ln=ca

Citation: oaid. (2011, December 13). Apunts de càlcul matricial i resolució de sistemes lineals. Retrieved September 23, 2019, from OAID - OCW Web site: http://ocw.uab.cat/enginyeries/apunts-de-calcul-matricial-i-resolucio-de-sistemes.
Copyright 2008, by the Contributing Authors. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License