OCW_CS_002 - Tecnologia Educativa

Accions del document
  • RSS Feed
  • Envia-ho
  • Imprimeix-ho
  • Content View
  • Bookmarks
Course Image

Tecnologia Educativa

Professors: Dr. Pere Marquès Graells i Dra. Alejandra Bosco

 

Department de Pedagogia Aplicada

Universitat Autònoma de Barcelona

Course Contents

Guia Docent

Copyright 2008, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. Graells, P. M., oaid. (2008, November 18). Tecnologia Educativa. Retrieved October 15, 2019, from OAID - OCW Web site: http://ocw.uab.cat/ciencies-socials/tecnologia-educativa. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License