Ciències Socials


null

SOBRE LES CIÈNCIES SOCIALS

 

Les Ciències Socials són les ciències que s'ocupen d'aspectes de l'home no tant en quant ésser biològic sinó en el seu aspecte d'individu que interacciona amb altres dins un sistema o societat determinada. Es diferencien de les Humanitats en el paper que atorguen a les dades i al mètode científic, mentre que es distancien de les ciències experimentals perquè inclouen les representacions mentals i els supòsits dels individus estudiats (aspecte intern de l'observació). El termes va sorgir al segle XVIII amb la Il·lustració.

Els estudis de l'àmbit de les Ciències Socials que s'ofereixen a la UAB són:

Administració i Direcció d'Empreses, Administració i Direcció d'Empreses + Dret, Arxivística i Gestió de Documents, Ciències del Treball, Ciències Empresarials, Ciències Polítiques i de l'Administració, Comunicació Audiovisual, Criminologia, Direcció de Comerç i Distribució, Direcció Hotelera, Documentació, Dret, Economia, Educació Social, Estudis d'Àsia Oriental, Geografia, Geogr@fia en xarxa, Investigació i Tècniques de Mercat, Mestre. Especialitat de Llengua Estrangera, Mestre. Especialitat d'Educació Especial, Mestre. Especialitat d'Educació Física, Mestre. Especialitat d'Educació Infantil, Mestre. Especialitat d'Educació Musical, Mestre. Especialitat d'Educació Primària, Pedagogia, Periodisme, Prevenció i Seguretat Integral, Psicopedagogia, Publicitat i Relacions Públiques, Relacions Laborals, Sociologia, Turisme.

 

Citation: oaid. (2008, June 20). Ciències Socials. Retrieved August 25, 2019, from OAID - OCW Web site: http://ocw.uab.cat/ciencies-socials.
Copyright 2008, by the Contributing Authors. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License