OCW_CH_003 - Introducció a la Lingüística

Course Image

Introducció a la Lingüística

Professora: Anna Gavarró Algueró, amb la col.laboració d’Adriana Soto.

Filologia Catalana
Universitat Autònoma de Barcelona

Citation: oaid. (2012, August 03). Introducció a la Lingüística. Retrieved September 23, 2019, from OAID - OCW Web site: http://ocw.uab.cat/ciencies-humanes/introduccio-a-la-linguistica.
Copyright 2008, by the Contributing Authors. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License