OCW_CH_003 - Introducció a la Lingüística

Accions del document
  • RSS Feed
  • Envia-ho
  • Imprimeix-ho
  • Content View
  • Bookmarks
Course Image

Introducció a la Lingüística

Professora: Anna Gavarró Algueró, amb la col.laboració d’Adriana Soto.

Filologia Catalana
Universitat Autònoma de Barcelona

Course Contents

OCW_CH_003 - Guia Docent

OCW_CH_003 - 1. Introducció

OCW_CH_003 - 2.1. Introducció a la morfologia

OCW_CH_003 - 2.3. Morfologia un problema

OCW_CH_003 - 2.4.1. La composició

OCW_CH_003 - 2.4.2. La reduplicació

OCW_CH_003 - 2.4.3. L'ablaut

OCW_CH_003 - 2.5. Els límits de la paraula

OCW_CH_003 - 2.6. Morfologia discontinua

OCW_CH_003 - 3.1. Introducció a la sintaxi

OCW_CH_003 - 3.1.1. Sintaxi, ordre bàsic

OCW_CH_003 - 3.1.2. Sintaxi, variació

OCW_CH_003 - 3.2. El marcatge de cas

OCW_CH_003 - 3.3. Marcatge de cas

OCW_CH_003 - 3.4. El Criteri Temàtic

OCW_CH_003 - 3.5. Sintaxi, tipologia verbal

OCW_CH_003 - 3.6.1. Diagnòstics de l'estructura

OCW_CH_003 - 3.7.1. La concordança

OCW_CH_003 - 3.7.2. El cas

OCW_CH_003 - 3.7.3. Moviment

OCW_CH_003 - 3.7.3.1. Moviment, illes de qu-

OCW_CH_003 - 3.7.3.2. Interrogatives de qu-in situ

OCW_CH_003 - 4. Introducció a la fonologia

OCW_CH_003 - 4.1. El tret fonològic. La regla fonològica

OCW_CH_003 - 4.2. La motivació no fonètica dels

OCW_CH_003 - 4.3. Els fenòmens fonològics com a marcadors

OCW_CH_003 - 4.4.1. Els fenòmens sil.làbics

OCW_CH_003 - 4.4.2. Els fenòmens tonals

OCW_CH_003 - 4.4.3. Més enllà dels tons, l’harmonia

OCW_CH_003 - 2.2. La paraula com a unitat

OCW_CH_003 - 3.6.2. Llengues de nucli inicial

OCW_CH_003 - 3.6.3. La teoria X-barra. Els determinants

OCW_CH_003 - 3.6.1. v2 Diagnòstics de l'estructura

OCW_CH_003 - 4.3. v2 Els fenòmens fonològics com a marcadors

Copyright 2008, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. oaid. (2012, August 03). Introducció a la Lingüística. Retrieved October 15, 2019, from OAID - OCW Web site: http://ocw.uab.cat/ciencies-humanes/introduccio-a-la-linguistica. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License