OCW_CH_002 - Comunicació per a la Inserció Laboral

Course Image

Comunicació per a la Inserció Laboral

Professor: Enric Serra

Unitat de Formació i Autoaprenentatge
Servei de Llengües
Universitat Autònoma de Barcelona

Citation: oaid. (2009, April 15). Comunicació per a la Inserció Laboral. Retrieved September 23, 2019, from OAID - OCW Web site: http://ocw.uab.cat/ciencies-humanes/comunicacio-per-a-la-insercio-laboral.
Copyright 2008, by the Contributing Authors. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License