OCW_CH_002 - Comunicació per a la Inserció Laboral

Accions del document
  • RSS Feed
  • Envia-ho
  • Imprimeix-ho
  • Content View
  • Bookmarks
Course Image

Comunicació per a la Inserció Laboral

Professor: Enric Serra

Unitat de Formació i Autoaprenentatge
Servei de Llengües
Universitat Autònoma de Barcelona

Copyright 2008, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. oaid. (2009, April 15). Comunicació per a la Inserció Laboral. Retrieved October 15, 2019, from OAID - OCW Web site: http://ocw.uab.cat/ciencies-humanes/comunicacio-per-a-la-insercio-laboral. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License