Ciències Experimentals


null

SOBRE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS

 

Es diu de les ciències que comproven les hipòtesis mitjançant un experiment.

Hi ha ciències que no poden comprovar les seves hipòtesis amb un experiment sinó només amb la observació, un paradigma és l'astronomia. L'astronomia no pot comprovar les seves hipòtesis amb un experiment sinó només amb l'observació.

Els estudis de l'àmbit de les Ciències Experimentals que s'ofereixen a la UAB són:

Biologia, Biologia Ambiental, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Estadística, Física, Genètica, Geologia, Matemàtiques, Microbiologia, Química.

Citation: oaid. (2008, June 20). Ciències Experimentals. Retrieved August 25, 2019, from OAID - OCW Web site: http://ocw.uab.cat/ciencies-experimentals.
Copyright 2008, by the Contributing Authors. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License