OCW_CE_004 - Propietats bàsiques dels nombres

Course Image

Propietats bàsiques dels nombres

Francesc Bars Cortina

Grau en Matemàtiques
Universitat Autònoma de Barcelona.
Facultat de Ciències.

Propietats bàsiques dels nombres

http://ddd.uab.cat/record/73659?ln=ca

Citation: oaid. (2011, December 13). Propietats bàsiques dels nombres. Retrieved September 23, 2019, from OAID - OCW Web site: http://ocw.uab.cat/ciencies-experimentals/propietats-basiques-dels-nombres.
Copyright 2008, by the Contributing Authors. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License