OCW_CE_003 - Model d'exàmens parcials de Teoria de Galois en el nou grau

Course Image

Model d'exàmens parcials de Teoria de Galois en el nou grau

Francesc Bars Cortina

Grau en Matemàtiques
Universitat Autònoma de Barcelona.
Facultat de Ciències.

 

Model d'exàmens parcials de Teoria de Galois en el nou grau

http://ddd.uab.cat/record/75863?ln=ca

Citation: oaid. (2011, December 12). Model d\'exàmens parcials de Teoria de Galois en el nou grau. Retrieved September 23, 2019, from OAID - OCW Web site: http://ocw.uab.cat/ciencies-experimentals/model-dexamens-parcials-de-teoria-de-galois-en-el.
Copyright 2008, by the Contributing Authors. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License