OCW_CE_001 - Estadística

Accions del document
  • RSS Feed
  • Envia-ho
  • Imprimeix-ho
  • Content View
  • Bookmarks
Course Image

Estadística

Professor: Joan del Castillo i Franquet

Dpt. Matemàtiques
Universitat Autònoma de Barcelona

Copyright 2008, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. Franquet, J. d. C. i., oaid. (2008, August 27). Estadística. Retrieved October 15, 2019, from OAID - OCW Web site: http://ocw.uab.cat/ciencies-experimentals/estadistica. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License