OpenCourseWare de la UAB

Accions del document
 • Envia-ho
 • Imprimeix-ho
 • RSS Feed
 • Content View
 • S5 Presentation
 • Bookmarks

Què és UAB-OCW?

És un espai web que conté materials docents creats per professors per a la formació superior i que té per objectius:

 • Proporcionar un accés lliure, senzill i coherent als materials docents per a educadors amb fins no lucratius, estudiants i autodidactes de tot el món.
 • Crear un moviment flexible basat en un model de treball en xarxa en la generació de materials pedagògics agrupant sinergies i espais de col·laboració. OpenCourseWare (OCW) és la publicació web dels propostes docents de les assignatures i els cursos que s'imparteixen en les universitats, i inclou l'accés públic lliure i complet als materials (guia docent, recursos, apunts, presentacions, exercicis i etc.) que el professor i els seus alumnes van utilitzar o utilitzen en el decurs normal de l'assignatura.

Aquests materials representen les propostes docents de les assignatures i els cursos que s'imparteixen en les universitats i inclou l'accés públic lliure i complet als materials (guia docent, documents, exercicis,...) utilitzats en el procés d'ensenyament/aprenentatge de les assignatures/cursos que imparteixen els professors. Aquests materials és publiquen sota les següents condicions: 

 • S'ofereixen lliurement i són accessibles universalment en la xarxa. 
 • No es troba limitada la seva difusió per qüestions relatives a la propietat intel·lectual.
 • Es permet l'ús, la reutilizació, l'adaptació i la distribució per uns altres, amb certes restriccions indicades per la llicència CC (link).

 

Contracte pel qual es regula la participació en el projecte OPEN COURSE WARE (OCW) de la UAB (Format doc)

Contracte pel qual es regula la participació en el projecte OPEN COURSE WARE (OCW) de la UAB (Format odt)

Què no és UAB-OCW?

 • NO és un servei d'educació a distància i per tant no autoritza ni obre la possibilitat d'accedir a través dels continguts als professors/autors dels mateixos ni dóna drets a reclamar qualsevol acreditació o reconeixement per part de la Institució.
 • Amb l'accés a UAB-OCW NO es cursa una assignatura ni s'obté una titulació.
 • UAB-OCW no és un campus virtual (LMS) i per tant no disposarà de fòrums, correu o altres mitjans d'interacció entre el professor i l'alumne.
 • No dóna dret a accedir a altres mitjans i/o recursos de la universitat pel sol fet de accedir/estudiar a aquest material.

 

 

Copyright 2008, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. oaid. (2007, April 02). OpenCourseWare de la UAB. Retrieved November 14, 2019, from OAID - OCW Web site: http://ocw.uab.cat/front-page. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License